Ferometer
Merilni inštrument FERROMETER 0.3 je samostojna enota, namenjena laboratorijskim meritvam ugotavljanja vsebnosti feromagnetnih (železnih) materialov v praškastih snoveh. Z njimi lahko merimo zelo majhne vsebnosti feromagnetnih materialov v snovi, saj omogoča meritve, pri katerih je vsebnost izražena v promilih (npr. praškasto železo).

TEHNIČNI PODATKI

Merilna območja:
Najmanjša meritev v okviru deklariranih napak  =  0,010 % vsebnosti feromagnetnega materiala

I. merilno območje
od 0.000‰ do 1.999‰ vsebnosti feromagnetnega materiala

II. merilno območje
od 00.00‰ do 19.99‰ vsebnosti feromagnetnega materiala

III. merilno območje
od 000.0‰ do 199.9‰ vsebnosti feromagnetnega materiala

Natančnost meritve
vrednost dodanega etalona  +- 5%

Način prikaza meritve
štirištevilčni prikaz (3˝ display)

Velikost merilnih epruvet
25 cm³

Čas posamezne meritve
cca. 3 sekunde

Delovna temperatura
10°C - 40°C

Napajanje inštrumenta
230V +- 10%

Poraba inštrumenta
15 VA

Dimenzije inštrumenta
345 x 250 x 115 mm

Teža
cca. 5 kg

Osnovna oprema kompleta
1 kontrolni standard (etalonska epruveta)
5 merilnih epruvet